Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy


Czytaj więcej w temacie: Aktualności
   
 
RPO

Powiat Trzebnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie trzebnickim w 2015 roku". Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia...

PO WER

Powiat Trzebnicki / Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (I)" dofinansowany z Funduszy Europejskich . Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Celem projektu jest...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
RPO

Powiat Trzebnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie trzebnickim w 2015 roku". Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia...

PO WER

Powiat Trzebnicki / Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (I)" dofinansowany z Funduszy Europejskich . Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Celem projektu jest...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy

ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
e - mail: wrtr@praca.gov.pl

tel.: 71 387 05 65
tel./ fax: 71 387 11 38

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żmigrodzie

ul. Zamkowa 2a
55-140 Żmigród
e - mail: wrtrzm@praca.gov.pl

tel./ fax: 71 385 39 04

REGON : 932104821
NIP: 915-15-66-514


Numery wewnętrzne telefonów

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę