Informacje dla niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy


Informacja dla osób niepełnosprawnych

      Każda osoba niepełnosprawna bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności ma prawo zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy i uzyskać status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy oraz korzystać z różnych form aktywizacji zawodowej oferowanej przez urząd w szczególności takich jak: 

- pośrednictwo pracy
- poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
- dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- szkolenie
- staże
- prace interwencyjne.

Informacje dotyczące możliwości zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy dostępne są na stronie internetowej www.trzebnica.praca.gov.pl w zakładce „DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY / ABC BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY"

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy obsługuje osoby niepełnosprawne na parterze budynku – pokój 2 i 4 ( osoby z prawem do zasiłku) oraz na III piętrze budynku – pokój 319 i 320 (osoby bez prawa do zasiłku), a także w Filii w Żmigrodzie ul. Zamkowa 2 a. Budynek Urzędu Pracy w Trzebnicy posiada windę. Przy Urzędzie Pracy w Trzebnicy znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi" poprzez korzystanie z poczty elektronicznej wrtr@praca.gov.pl (PUP Trzebnica) i wrtrzm@praca.gov.pl (Filia Żmigród) oraz przesyłanie faksów 71 387 05 65 wew. 12 (PUP Trzebnica) i 71 385 39 04 (Filia Żmigród)

Dane kontaktowe instytucji świadczących usługi dla osób niepełnosprawnych: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Ul. Kościuszki 10
55-100 Trzebnica
tel.: 71 387 05 96
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę