Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy


Rynek pracy

  •   Europejska Pula Talentów - pomoc dla Ukrainy - projekt pilotażowy został przedłużony do marca 2024 r.
  •   Informacja o Kongresie Firm Rodzinnych 6 czerwca 2023
  •   Informacje o Inkubatorze Przedsiębiorczości dla Osób Niepełnosprawnych na prośbę Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Bez Granic”, operatora projektu „Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”
  •   Nabór na szkolenie MAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2023 II edycja 22-26 maja 2023
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.745,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
RPO

Powiat trzebnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy uczestniczy we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 poprzez realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie trzebnickim w latach 2020 –...

PO WER

Powiat Trzebnicki / Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy uczestniczy we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 poprzez realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (V)" (Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę