Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy


Rynek pracy

  •   Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnego dziecka z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Prusice
  •   Nabór na szkolenie MAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
  •   Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z Agencją Pracy Mondi Polska Sp. z o.o na stanowiska: elektryk, spawacz, operator wózka widłowego, pracownik produkcji, operator CNC, rzeźnik
  •   Uwaga!!! Trwa nabór wniosków o zorganizowanie staży z porgramy EFS POWER i EFS RPO
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
RPO

Powiat trzebnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy uczestniczy we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 poprzez realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie trzebnickim w 2016 roku" (Oś Priorytetowa 8:...

PO WER

Powiat Trzebnicki / Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy uczestniczy we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 poprzez realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie trzebnickim (II)" (Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy;...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę